Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Aktywacja programu
Wypełnij poniższy formularz i wprowadź kod przejściowy jaki uzyskałeś w zakładce "Rejestracja" programu Menadżer klubu sportowego lub Trener Klubu Sportowego, WSZYSTKIE POLA WYMAGANE!

Kod przejściowy:
Nazwa organizacja klubu / Imię i nazwisko:
Ulica (nr domu/nr lokalu):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
E-mail:
Numer kontaktowy:
Skąd wiesz o naszym oprogramowaniu?

Akywując program wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883) przez firmę Markusport.

Markusport.pl