Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Markusport.plMarkusport.pl
Oferta

Nasza oferta skierowana jest do środowiska sportowego. Szczególnie chcemy wspomóc działania małych klubów sportowych takich jak Uczniowskie i Parafialne Kluby Sportowe, Ludowe Kluby Sportowe, Miejskie Kluby Sportowe tip.

Nasza oferta będzie ciągle poszerzana tak aby wspomóc wszystkie najważniejsze elementy procesu zarządzania w jednostce sportowej.

Zajmujemy się w szczególności:

- wspomaganiem procesów zarządzania, administrowania jednostkami oraz pracą trenerów w oparciu  o autorskie i nowatorskie oprogramowanie komputerowe,

- pomocą merytoryczną (pisaniem wniosków) przy składaniu aplikacji w ramach  ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie,

- wsparciem merytorycznym (pisaniem wniosków) przy aplikowaniu do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- udostępnianiem dodatkowych pomocy dydaktycznych służących poprawie jakości świadczonych usług na rzecz członków stowarzyszeń w tym materiałów dla trenerów oraz kadry zarządzającej,

- organizowaniem kursów i szkoleń z dziedziny zarządzania na przykładzie Uczniowskich Klubów Sportowych (aspekty prawne, finansowe, merytoryczne),

- wsparciem przy zakładaniu stowarzyszeń kultury fizycznej w tym: UKS, PKS, LZS oraz innym stowarzyszeniom (poprowadzimy od spotkania założycielskiego do pierwszego posiedzenia wybranego Zarządu).

 

Markusport.pl